هیچ محصولی یافت نشد.

بازی های فکری و محصولات آموزشی برای آموزش زبان فارسی و اسباب بازی های آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان در گروه زبان آموزی برای خرید اینترنتی بازی فکری و اسباب بازی آموزشی قرار گرفته است .

این دسته از اسباب بازی‌ها به ایجاد و تقویت چهار مهارت زبانی یعنی مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن کمک می کنند. برای درست صحبت کردن، کودک باید مفاهیم گوناگونی را بیاموزد و پیش از آنکه بتواند بخواند یا بنویسد، باید قادر باشد اشکال مختلف را تشخیص دهد و آن ها را به یاد بیاورد. بازی‌های فکری که دارای نوشتار یا تصویرهای گوناگون می باشند، یا مفاهیم مختلف از جمله ترتیب را می آموزند، در آمادگی وی برای صحبت کردن، خواندن و نوشتن در آینده بسیار مفیدند.

زبان آموزی کودک،اموزش زبان آموزی به کودکان،آموزش زبان فارسی برای کودکان،اموزش زبان فارسی کودکانه،آموزش رنگها به زبان فارسی به کودکان،آموزش زبان فارسی در مهد کودک، آموزش یادگیری زبان فارسی برای کودکان،آموزش زبان انگلیسی ابتدایی کودکان، آموزش زبان انگلیسی برای کودکان،آموزش حروف زبان انگلیسی به کودکان