هیچ محصولی یافت نشد.

آموزش و فواید بازی در مهارت های زندگی به کودکان

 

مهارت تصمیم گیری

در این مهارت افراد می آموزند که تصمیم گیری و فواید مهارتی و مراحل آن چیست و متوجه می شوند موفقیت در زندگی در گروی تصمیم درست و به موقع است.

مهارت حل مساله

این مهارت عبارت است از تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبرو است، شناسایی و بررسی راه حل های موجود و برگزیدن و اجرای راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مساله؛ به طوری که با انتخاب راه حلی با بیشترین منفعت و کمترین ضرر مادی و معنی از راه های غیرسالم برای حل مشکلات خویش استفاده نکند و بر مشکلاتش نیفزاید.

 

مهارت تفکر خلاق

تولید اندیشه و نوعی دیگر دیدن است. فرد در مواجهه با مشکلات در حال کشف راه حال های نو و بدیع است که کمتر کسی به آن توجه کرده است. در این مهارت افراد فرا می گیرند که با شیوه های متفاوت بیندیشند و از تجربه های متعارف و معمولی خود فراتر روند و راه حل هایی را خلق کنند که خاص و ویژه خودشان است.

مهارت تفکر نقاد

این مهارت عبارت است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و بررسی صحت یا سقم چیزی با دلیل و مدرک و استدلال و سپس پذیرفتن یا رد کردن آن.

مهارت اجتماعی

این مهارت به معنای ابراز احساسات، نیازها و نقطه نظرهای فردی با گوش دادن فعالانه به مخاطب و ایجاد بیشترین رضایت با کمترین تنش و کشمکش است.

هدف از هر آموزشی تغییر رفتار است، یعنی با آموزش، فرد ممکن است دانش و آگاهی و معلوماتش بالا برود، باورها و نگرش اش به موضوعی تغییر کند ولی الزاما باعث تغییر رفتارش نشود.

دسته بندی ها

آموزش انگلیسی، آموزش زبان فارسی، اعتماد به نفس، برانگیختن حواس، تخیل، تفکر استراتژیک، تقویت حافظه، حل مسئله، خلاقیت، دقت و تمرکز، ریاضیات و آموزش اعداد، زبان آموزی، شنوایی، لامسه، مهارت های اجتماعی، مهارت های حرکتی، مهارت های ظریف، هماهنگی چشم و دست، کمک آموزشی (درسی)، رشد فیزیکی،بینایی،سرعت عمل